ORANGE

poprzez konto Mój Orange lub

kontaktując się z BOK *100,

wysyłając SMS na bezpłatny numer 80603

w treści wpisując pełną kwotę

w złotych brutto, np. SMS o treści "100",

odwiedzając salon Orange