NJU MOBILE

poprzez konto Nju Mobile lub

kontaktując się z BOK *100,

wysyłając SMS na bezpłatny numer 80603

w treści wpisując pełną kwotę

w złotych brutto, np. SMS o treści "100"