A2 MOBILE

poprzez wysłanie sms na

bezpłatny numer 2601

o treści ZABLOKUJ z

wybraną kwotą

(0, 35, 50, 75, 100, 200, 500)